Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum, med en samling som innehåller måleri och skulpturer från 1500-talet fram till 1900-talet. I Nationalmuseums nedre trapphall finns sex väggfält som Carl Larsson 1896 fick i uppgift att fylla med fresker. Exakt hur trapphallens väggar skulle utsmyckas var något som diskuterats sedan 1883, av den kommitté som fått i uppgift att bestämma just det. Tre år senare hade man bestämt sig för vilka motiven skulle vara, och år 1888 utlystes en tävling där konstnärer fick skicka in sina teckningar. Carl Larsson skickade in tre skisser till tävlingen, men kommittén valde inte ut något av de förslag som skickats in. Istället utlyste de en ny tävling 1891. Denna gång skickade Larsson in skisser över samtliga åtta fält som finns i foajén, och han blev utvald som vinnare av tävlingen.

Trots det var kommittén ännu inte helt överens. Därför blev hela projektet liggande på is under ytterligare två år, innan ett beslut till slut fattades av kungen att anta Larssons förslag. Året därefter, 1895, kunde Larsson således börja på sina utkast till målningarna, och under 1986 genomförde han de sex freskerna.250px-Carl_Larsson_Slottsbygget_1896

Freskerna är målade med al fresco-teknik, vilket innebär att Larsson målade på fuktig puts. Det är samma teknik som bland annat Michelangelo använde i Sixtinska kapellet. En av freskerna föreställer konstnären David Klöcker Ehrenstrahl, som var hovmålare under 1600-talet. På fresken har Larsson avbildat konstnären i färd med att måla ett konungaporträtt av Karl XI. En annan av freskerna föreställer de två slottsarkitekterna, Nicodemus Tessin den yngre och Carl Hårleman, under bygget av Stockholms slott. Till höger om det fältet föreställer fresken grundandet av Konstakademien. Slottsarkitektens son, Carl Gustav Tessin, syns i en annan av freskerna då han visar sina senaste konstinköp från Paris för drottning Lovisa Ulrika. Till höger om det fältet ser man istället kung Gustav III då han tar emot de konstverk han köpt under en resa till Italien. Slutligen avbildas i det sista fältet Johan Tobias Sergel i sin skulptörsateljé, tillsammans med hans vän Carl Michael Bellman.

Förutom intäkterna från inträdet kan museer som Nationalmuseum få en del av sina inkomster från presentbutiken. Det är vanligt att museum skapar souvenirer med anknytning till museet, till exempel pennor med museets namn eller magneter med konstverk som visas på museet, som Larssons fresker. Denna typ av föremål kan man som företagare enkelt beställa hos Medtryck.

 
 
 
 
sportpress