Konst och arkitektur

 • New York City, NY, USA - October 1, 2013: Hipster male walking next to a wall of graffiti in Brooklyn, New York, US.

  Muralmålningar

  Muralmålningar har funnits sedan urminnes tider. Från hällristningar under stenåldern till urban konst på offentliga byggnader. Michelangelo och Joan Miró är två namn som båda har blivit kända för sina väggmålningar. Idag kanske man inte tänker lika mycket på de väggmålningar som finns i det offentliga rummet. Som till exempel […]

   
 • Tudela, Spain – June 30, 2015: Street Art in the city of Tudela, Spain. Mural by C215, the moniker of Christian Gu?my, a French street artist.

  Skandinaviens största street art-festival

  Graffiti och street art är två starkt sammankopplade konstformer som verkligen är på frammarsch i dag. Det har tidigare ansetts vara klotter och vandalism. Någonting fult som inte hör hemma i staden. Men i takt med att graffiti och street art har fått mer medial uppmärksamhet råder det inte längre […]

   
 • BRUGGE, BELGIUM - JUNE 13, 2014: The Last supper of Christ by Anthuensis Clakissins in st. Giles (Sint Gilliskerk).

  Historiska muralmålningar

  Muralmålningar är en konstnärlig bild på en fast vägg eller på en mur och konstverket blir en del av det rum där verket är utfört. Dessa målningar förekommer i olika varianter i de flesta kulturer med en utvecklad byggnadskonst. I detta fall betyder det att husen även är tillverkade för […]

   
 • Fresker i riksdagens andra kammare

  Fresker i riksdagens andra kammare

  En av de mest imponerande byggnaderna i Stockholm är onekligen riksdagshuset. Huset är byggt i två omgångar: den äldsta delen byggdes mellan 1897 och 1905, och den moderna delen mellan 1980 och 1983. De två byggnaderna skiljer sig stilmässigt inte bara utvändigt, utan även invändigt. Inredningen i den gamla delen […]

   
 • Carl Larssons fresker i Nationalmuseum

  Carl Larssons fresker i Nationalmuseum

  Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum, med en samling som innehåller måleri och skulpturer från 1500-talet fram till 1900-talet. I Nationalmuseums nedre trapphall finns sex väggfält som Carl Larsson 1896 fick i uppgift att fylla med fresker. Exakt hur trapphallens väggar skulle utsmyckas var något som diskuterats sedan 1883, av den […]

   
 • Apoteos över Stockholm som sjöstad

  Apoteos över Stockholm som sjöstad

  Apoteos över Stockholm som sjöstad är titeln på en väggmålning som återfinns i Stockholms stadshus, i ett mindre sällskapsrum i anslutning till den större salen Tre Kronor. Sällskapsrummet har fått namnet Blå rummet efter de färger i blåskala som finns i väggmålningen, som upptar hela rummets västra vägg. Golvet i […]

   
 • Den mexikanska muralmålningsrörelsen

  Den mexikanska muralmålningsrörelsen

  Efter den mexikanska revolutionen, som blev så blodig och lång att den också kallas ”det mexikanska inbördeskriget”, växte under 1920-talet fram en rörelse med syftet att återförena landet. Detta gjorde man genom att stödja muralmålningar runt om i landet med politiska och sociala budskap, ofta med nationalistisk framtoning. Under regimen […]

   
 • Prinsens galleri

  Prinsens galleri

  Prinsens galleri är namnet på en av festsalarna i Stockholms stadshus. Den har fått sitt namn efter prins Eugen, som var bror till kung Gustav V. Prins Eugen var också konstnär, och har målat fresken ”Stockholms stränder” som sträcker sig längs hela norra långsidan av den avlånga, rektangulära salen. Prinsen […]

   
 • Sixtinska kapellet

  Sixtinska kapellet

  Det sixtinska kapellet återfinns i Vatikanstaten i Rom, och är påvens privata kapell. Det är också en turistattraktion som varje år lockar tusentals besökare. Det finns många saker i kapellet som är sevärda, men en av de sakerna som lockar mest är muralmålningen i taket av Michelangelo. Kapellet har fått […]

   
 
 
 
 
sportpress