Muralernas politik och politikens muraler

Storslagna muralmålningar eller mosaiker är ett av de tydligaste tecknen på en totalitär stat. Där behöver det styrande skiktet i samhället glorifiera sin egen betydelse för samhällsutvecklingen, samtidigt som de vill banka in rätt ideologi hos medborgarna med batonger eller bilder i jätteformat. Var finns muralmålningar och mosaiker i megaformat? […]