En av de mest imponerande byggnaderna i Stockholm är onekligen riksdagshuset. Huset är byggt i två omgångar: den äldsta delen byggdes mellan 1897 och 1905, och den moderna delen mellan 1980 och 1983. De två byggnaderna skiljer sig stilmässigt inte bara utvändigt, utan även invändigt. Inredningen i den gamla delen har en tydlig jugendstil, och ett rum vars dekoration väcker särskilt stor uppmärksamhet är Andra kammarens sal, där Axel Törneman målade tre fresker, som var klara år 1914: Landskap med vårdkasar, Torgny lagman på tinget i Uppsala och Engelbrekt i spetsen för bondehären. De som träder in i Andra kammarens plenisal ser med en gång att det finns fler fresker än tre i rummet – efter att Axel Törneman gått bort i slutet av 1925 färdigställdes nämligen resten av freskerna av konstnären Georg Pauli.190px-Törneman_Självporträtt_med_pipa_1916

De fresker som färdigställdes av Pauli avbildar framförallt olika delar av den svenska näringen, till exempel sjöfarten och timmerflottning. De tre freskerna målade av Axel Törneman fokuserar istället på Sveriges historia. Vårdkasarna han avbildade var en del av Sveriges försvarssystem, ett sätt att varna vid ankommande fara. Torgny lagman förekommer i Snorre Sturlassons Heimskringla, där han vid Uppsalatinget år 1018 ska ha motsatt sig Olof Skötkonung då kungen förespråkade att man skulle erövra västerut. Även om Torgny lagman var en populär historisk symbol i liberala kretsar på 1800-talet, är han sannolikt påhittad av Sturlasson. Engelbrekt var däremot en verklig historisk person, som bland annat ledde Engelbrektsupproret mot Erik av Pommern år 1434.

Axel Törneman var en av de första svenska expressionistiska konstnärerna, med han använde sig av flera av de stilar och tekniker som ingår i modernismen i sina verk. Han har utfört fresker i flera andra viktiga byggnader, till exempel Stockholms stadshus, KTH, Norra Latin och Östra Real.

Arkitekten bakom den ursprungliga riksdagsbyggnaden var Aron Johansson. För att samordna ett projekt som att inreda riksdagshuset, såsom Johansson gjorde, med konstnärer som Axel Törneman såväl som möbeltillverkare, tapetserare, golvläggare och hundratals andra hantverkare under sig, krävs goda ledarskapsegenskaper. Om du står inför en liknande utmaning, och känner att du behöver bättra på din egen ledarskapsförmåga, kan en ledarskapsutbildning på Teamout vara något för dig.

Taggar

 
 
 
 
sportpress