Muralmålningar är en konstnärlig bild på en fast vägg eller på en mur och konstverket blir en del av det rum där verket är utfört. Dessa målningar förekommer i olika varianter i de flesta kulturer med en utvecklad byggnadskonst. I detta fall betyder det att husen även är tillverkade för att vara vackra och estetisk tilltalande, inte bara fylla en bostadsfunktion. Den mest berömda historiska muralmålningen är Nattvarden, L’Ultima cena, av Leonardo Da Vinci. Han skapade målningen under åren 1495-98 och den finns att beskåda i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano.

200px-Taby_kyrka_Death_playing_chessOlika varianter runt om i världen

Muralmålningar är egentligen inte endast en konstform utan ett samlingsnamn för konst på väggar. En fresk är en slags muralmålning som målas på nylagd murputs som ännu inte hunnit torka. Pigmentet som stryks på putsen blir mer hållbart, än den variant som målas på torrt murbruk och kallas för al secco. Al secco är vanligt i Svenska medeltidskyrkor medan fresker, eller al fresco, är mer vanligt ute i Europa. Tekniken att måla på puts som ännu inte är torrt började användas redan på 1200-talet av italienska konstnärer. Muralmålningar användes som mer än endast ett vackert blickfång, de var ofta en hyllning till en betydelsefull person eller en del av ett politiskt uttryck. Även om du inte har möjlighet att måla en muralmålning hemma hos dig, kan du tänka på att även utemöbler kan vara konst. Köp möbler som passar in med husets stil eller varför inte måla om träfärgade utemöbler i en färg som uttrycker din politiska åsikt eller berättar något om din historia?

Muralmålningar i Sverige

Du som är intresserad av att se historiska muralmålningar i Sverige kan bege dig till Östergötland. I åtta kyrkor runt om i länet förekommer nämligen de äldsta kända muralmålningarna i landet. Dock bör du fråga om lov innan eller gå med på en av kyrkornas guidade turer, för målningarna är nämligen gömda på vinden för vanliga kyrkobesökare. Varför då? Dessa målningar skapades under åren 1150-1350, men på 1400-talet gjordes så kallade valvslagningar i kyrkorna och vinden gömde då målningarna. Dessa har efter det blivit helt orörda, de har aldrig konserverats vilket är mycket ovanligt. Om du är intresserad av att läsa mer om just dessa målningar har professorn i konsthistoria Arne Borrelius skrivit boken Romanesque Mural Paintings in Östergötland. Vill du hellre beskåda moderna muralmålningar kan du besöka föreningen Förorten i Stockholm. De arbetar med lokala projekt där muralmålningar är den gemensamma kärnan. Målningarna skapas baserade på de boendes egna uppfattningar och berättelser av sin närmiljö. Projektet har blivit mycket uppskattat och flera andra kommuner runt om i Sverige har vänt sig till Stockholms kommun för att få hjälp att starta liknande projekt.

 
 
 
 
sportpress