Prinsens galleri är namnet på en av festsalarna i Stockholms stadshus. Den har fått sitt namn efter prins Eugen, som var bror till kung Gustav V. Prins Eugen var också konstnär, och har målat fresken ”Stockholms stränder” som sträcker sig längs hela norra långsidan av den avlånga, rektangulära salen.

Prinsen arbetade med fresken under stadshusbygget, som pågick mellan 1911 och 1923 under insyn av dess arkitekt Ragnar Östberg. Prinsen målade fresken på plats i salen, och tillbringade sex år med målningen, mellan 1917 och 1923. Han var en mycket självkritisk konstnär, som ständigt ifrågasatte alla komplimanger eller positiv kritik han fick för sina verk. Han hade uppfattningen att ingen skulle våga kritisera en prins, och att komplimangerna endast var smicker. Han tog därför på sig uppgiften att kritisera sin konst själv. När han stod inför uppgiften att måla en väggmålning i Stadshuset ville han därför bevisa både för sig själv och för andra att han verkligen var en duktig konstnär. För detta ändamål valde han en av de svåraste målningsteknikerna som finns: al fresco.

Al fresco-tekniken är bekant för många eftersom det är samma teknik som användes av Michelangelo då han målade taket i sixtinska kapellet. Den går ut på att konstnären målar på blöt eller fuktig puts. När putsen sedan torkar förseglas färgen i putsen, vilket ger den ett utmärkt skydd mot tidens tand, men det medför också att konstnären arbetar under tidspress.Prinsens galleri 3

Det hände vid flera tillfällen under prins Eugens arbetsprocess att han inte var nöjd med sitt arbete. Han fick då riva ner den del av putsen han ville göra om, och börja om från början med den delen. Detta medförde att arbetet med fresken tog längre tid än planerat. Trots detta krävde prinsen aldrig någon ersättning för sitt arbete, utan donerade väggmålningen till Stadshuset. Han har dessutom donerat många andra konstverk som kan avnjutas i Stadshusets salar.

Fresken kan sägas föreställa en spegelbild av utsikten genom fönstren på den motsatta sidan rummet, som vetter mot Riddarfjärden och söder Mälarstrand. Eftersom Prinsens galleri är en festsal var sannolikt en av tankarna bakom motivet att gästerna vid ett bord ska kunna njuta av samma utsikt oavsett vilken sida av salen de är vända mot.

Idag pryds Prinsens galleri även med en vit byst som föreställer konstnären och prinsen själv, som en hyllning till hans arbete.

 
 
 
 
sportpress